Select your language
Arrow right
Nederlands
Nederlands NederlandsFrans Frans
Promo icon

100% tevredenheidsgarantie

Promo icon

Expressbezorging binnen 3 tot 4 werkdagen

Promo icon

Bewezen kwaliteit

Promo icon

100% tevredenheidsgarantie

Promo icon

Expressbezorging binnen 3 tot 4 werkdagen

Promo icon

Bewezen kwaliteit

Privacybeleid

1. Algemene informatie

De Ondernemer verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van de online winkel te beschermen. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen door de Ondernemer uitsluitend gebruikt worden voor het verlenen van diensten die de Ondernember aanbiedt. De Ondernemerrespecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van de online winkel, en zal alles in het werk stellen om deze te beschermen tegen schendingen en misbruiken. De persoonlijke gegevens van de gebruikers is een van de gebieden waaraan de rnemerveel zorg en aandacht besteedt, en is zich bewust van de gevoelige aard van dit gebied.

2. Gebruik van persoonlijke informatie

Met het oog op het verlenen van de aangeboden diensten, verzamelt, beheert, verwerkt en bewaart de Operator de volgende gebruikersgegevens:

 • Naam en achternaam
 • leveringsadressen
 • bedrijfsnaam of naam van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is)
 • belastingnummer van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is)
 • e-mail addres (gebruikersnaam)
 • Wachtwoord in gecodeerde vorm
 • telefoonnummer
 • andere gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt in de formulieren van de online winkel
 • andere gegevens die de gebruiker naderhand vrijwillig toevoegt in zijn/haar profiel

De Ondernemer verzamelt of verwerkt geen persoonlijke gegevens van de gebruiker, behalve wanneer de gebruiker dit toestaat of ermee instemt, d.w.z. wanneer hij producten of diensten bestelt, zich abonneert op het ontvangen van een e-magazine, deelneemt aan prijsvragen etc., of wanneer er een wettelijke basis is voor het verzamelen van persoonlijke gegevens of de Ondernemer een legitiem belang heeft bij het verwerken van de gegevens.

De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door de gebruikers ingevoerde gegevens.

Door u te registreren en/of een bestelling te plaatsen op de website, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Ondernemer, behalve voor het doel van het onderhandelen over een contract of het uitvoeren van het contract een bestelling (zoals gedefinieerd in artikel 10 van de huidige Personal Data Protection Act), ook uw persoonlijke gegevens kan gebruiken (naam, achternaam, huisadres, e-mail adres en alle andere informatie die u aan de Ondernemer heeft verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het contract, voor bestellingen die vrijwillig door de koper zijn gedaan) ten behoeve van direct marketing via alle door de Ondernemer gebruikte reclamekanalen (mededelingen per telefoon, sms, gedrukte media, ongeadresseerde en geadresseerde post, e-mail, enz. ) en ten behoeve van direct marketing-gerelateerde statistische en marktanalyses, marketing profilering en segmentering.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat u te allen tijde goed geïnformeerd bent over onze actuele aanbiedingen, en tegelijkertijd alleen geïnformeerd wordt over de productaanbiedingen die het beste aansluiten bij uw wensen.

Als klant moet u ook expliciet uw toestemming geven voor de uitvoering van direct marketing via e-mail wanneer u zich registreert en/of een bestelling plaatst op de website gemarkeerd als “Ik ga ermee akkoord dat Nutrisslim d.o.o. de ingevoerde contactgegevens mag gebruiken voor het informeren over speciale aanbiedingen, nieuws en promotionele coupons “. Zoniet, dan neemt de koper niet deel aan de direct marketing via e-mail, noch zal hij correct geïnformeerd worden over de online promoties van de Ondernemer.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens (die online of via een ander verkoopkanaal is gegeven) kan te allen tijde kosteloos per e-mail aan [email protected] worden herroepen en u kunt uw toestemming herroepen voor bepaalde doeleinden van direct marketing of voor afzonderlijke reclamekanalen (bijv. alleen voor het verzenden van aanbiedingen via sms), of voor alle reclamekanalen.

Tegelijkertijd kunt u de toestemming voor direct marketing via e-mail intrekken:

 • door een retourmail te sturen als antwoord op de e-mail die u van de Ondernemer ontvangt telkens wanneer gebruik wordt gemaakt van direct marketing, en/of
 • door te klikken op de link “Uitschrijven” onderaan de promotie e-mail.

U zult naar behoren op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid om uw toestemming voor direct marketing in te trekken met elke ontvangen e-mail.

De Ondernemer zal uw verzoek tot herroeping respecteren en binnen 15 dagen de toestemming voor direct marketing via de respectievelijke of alle reclamekanalen intrekken, en zal u binnen de volgende vijf dagen schriftelijk of op een andere overeengekomen manier op de hoogte brengen. Dit alles is kosteloos. De Ondernemer garandeert u alle andere rechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, die hieronder wordt gedefinieerd.

De Verkoper, als Ondernemer, zal alle verkregen persoonlijke gegevens verwerken en beschermen in overeenstemming met de relevante wetgeving die op dit moment van kracht is:

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatscourant van de Republiek Slovenië, Nr. 94/07)
 • Wet over elektronische communicatie (Staatscourant van de Republiek Slovenië, nrs. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 and 81/15)

en overeenkomstig alle interne besluiten die op basis van de desbetreffende wetgeving zijn vastgesteld.

3. Cookies en IP-addressen

Bij elk gebruik van de online winkel wijst de Ondernemer de gebruiker een cookie toe om hem te identificeren, het winkelwagentje te controleren en de traceerbaarheid te garanderen. Deze cookie wordt slechts gedurende het bezoek aan de online winkel in het geheugen van de server opgeslagen en wordt na een uur van inactiviteit verwijderd. De Ondernemer kan ook enkele vaste cookies opslaan op de pc van de gebruiker, zoals het identificatienummer van de gebruiker in gecodeerde vorm voor identificatie bij een volgend bezoek aan de online winkel of de rating van producten, waardoor de gebruiker weet welke producten al een rating hebben gekregen, of externe cookies van Google Analytics, die worden gebruikt om de bezoeken aan de website te analyseren. De Ondernemer kan deze gegevens, in geanonimiseerde vorm, gebruiken voor statistische analyses. Met het oog op de online veiligheid verzamelt de exploitant ook IP-adressen van waaruit gebruikers toegang krijgen tot de online winkel.

 

4. Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en privacyverklaring

In overeenstemming met de verordening, die de bescherming van persoonlijke gegevens regelt, is de Ondernemer verplicht om de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de online winkel te beschermen. In geen geval zal de Ondernemer persoonlijke gegevens of andere gegevens van de gebruiker, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, aan een derde partij verstrekken, en zal de Ondernemer een derde partij geen inzage geven in persoonlijke of andere gegevens, tenzij dit wordt vereist door de staatsautoriteiten, indien een dergelijke verplichting is vastgelegd in de wet, of in goed vertrouwen dat een dergelijke actie noodzakelijk is voor procedures voor rechtbanken of andere staatsautoriteiten, en om de legitieme belangen van de Ondernemer te beschermen en na te streven.

Alle persoonlijke en andere gegevens die de gebruiker verstrekt bij het inloggen op de online winkel, evenals bij de aankoop van producten, met inbegrip van de inhoud van de bestellingen, zullen worden beschermd in overeenstemming met de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De Ondernemer zal deze gegevens niet gebruiken voor een doel dat de gebruiker of een andere betrokkene zou kunnen schaden. De Ondernemer zal de gegevens van de gebruiker gebruiken om de gebruiker te informeren over de bestelde producten en voor het versturen van promotie e-mails en sms’en met betrekking tot de activiteiten van de online winkel www.naturesfinestfoods.be. Alle gebruikers kunnen zich afmelden voor alle promotionele notificaties. De exploitant kan de gegevens in geanonimiseerde samengevatte vorm gebruiken voor statistische analysedoeleinden. De vertrouwelijkheid van de persoonlijke en andere gegevens van de gebruiker zal in geen enkele vorm geschonden worden.

De Ondernemer zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker in het bestand met persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens verkregen zijn.

De Ondernemer zal de leveringsdienst (GLS) alleen de informatie toevertrouwen die nodig is voor de levering van de in de online winkel gekochte producten.

5. Uitvoering van privacybeleid

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens stemt de Ondernemer de bescherming van persoonsgegevens af op het Reglement Bescherming Persoonsgegevens. Alle voltijdse of deeltijdse werknemers van de Ondernemer, die toegang hebben tot persoonlijke en andere gebruikersgegevens, zijn op de hoogte van de plicht om persoonlijke en andere gegevens te beschermen, en zijn verplicht zich te houden aan deze regels ter bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van de online winkel. De plicht om persoonlijke en andere gegevens te beschermen geldt voor onbepaalde tijd, ook na beëindiging van de relatie met de Operator.

Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment stoppen met het gebruik van de online winkel en kunnen hun registratie annuleren. Dit kan worden gedaan door de Operator schriftelijk in kennis te stellen van de annulering van de registratie. Vóór de annulering van de inschrijving, moet de gebruiker voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit aankopen in de online winkel. De Ondernemer zal de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van gebruikers van de online winkel beschermen onder dit privacybeleid, zelfs in het geval van annulering van de registratie.

 

6. Recht op informatie

U hebt het recht op niet-toerekenbare informatie over uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, alsook het recht om deze gegevens te wissen. Als u vragen hebt over het wissen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected] of stuur ons een verzoek per post.

Meldingen over de status van de bestelling: Wij behouden ons het recht voor om u op het opgegeven telefoonnummer via sms te informeren wanneer uw bestelling is afgeleverd en de artikelen gedurende 3 tot 5 dagen niet zijn afgehaald. Indien de artikelen meer dan 5 dagen niet zijn afgehaald, behouden wij ons het recht voor het opgegeven telefoonnummer te bellen om u eraan te herinneren de artikelen af te halen.

Notificaties: Na aanmelding voor notificaties worden uw naam, telefoonnummer en uw e-mailadres, met uw toestemming, gebruikt voor reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de notificaties. U kunt zich alleen aanmelden voor het ontvangen van meldingen via het betreffende veld waarmee u zich kunt abonneren.

In het geval van het gebruik van e-mail adres via Facebook of gebruik van het formulier op de eerste pagina van www.naturesfinestfoods.be, waardoor u kortingsbonnen voor uw bestelling kunt krijgen, zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel om u te informeren over de speciale voordelen en promoties van de online winkel www.naturesfinestfoods.nl. U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit de notificatiedatabase door een e-mail te sturen naar:  [email protected] of door te klikken op de link “Uitschrijven” onderaan de promotie e-mails.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor incidentele promotionele sms’en. Stuur een sms met de tekst NUTRISSLIM STOP op 031480333 en wij zullen uw telefoonnummer verwijderen uit de sms ontvanger database.

Ik heb het recht om van Nutrisslim d.o.o., als een beheerder van persoonlijke gegevens, op elk ogenblik te eisen:

Toegang tot persoonlijke gegevens en de volgende informatie:

 • doel van het verkrijgen van de gegevens
 • het soort persoonsgegevens dat openbaar is gemaakt of openbaar zal worden gemaakt, en de gebruikers of categorieën gebruikers, met name gebruikers uit derde landen of internationale organisaties, aan wie de persoonsgegevens openbaar zullen worden gemaakt
 • de geschatte bewaartermijn van de persoonsgegevens, of indien dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die termijn te bepalen
 • of geautomatiseerde besluitvorming en profilering zijn of zullen worden gebruikt
 • redenen, betekenis en gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
 • één (gratis) kopie van de persoonsgegevens in een door mijzelf te bepalen vorm (indien het verzoek via een elektronisch communicatiemiddel wordt gedaan en de gebruiker niet anderszins verzoekt, wordt een kopie in elektronische vorm verstrekt). Voor extra kopieën, die ik kan vragen, kan de Ondernemer een redelijke vergoeding vragen, rekening houdend met de kosten
 • correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens.
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens wanneer:
 • ik de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de Ondernemer in staat stelt de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te verifiëren
 • de verwerking onwettig is, maar de gebruiker het wissen van de persoonsgegevens niet nodig vind en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan vraagt
 • de Ondernemer heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ik heb ze nodig om rechtsvorderingen af te dwingen of te verdedigen
 • het wissen van alle persoonlijke gegevens (recht om te worden vergeten), indien aan de voorwaarden van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is voldaan, en in het bijzonder in het geval dat de gebruiker deze toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens intrekt
 • uitdraai van persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met het recht deze gegevens aan een andere Ondernemer door te geven, zonder daarbij te worden gehinderd door de oorspronkelijke Ondernemer
 • beëindiging van het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering
 • de gebruiker niet wordt onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, dat voor de gebruiker rechtsgevolgen heeft of de gebruiker in soortgelijke mate aanmerkelijk treft, indien aan de in artikel 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gestelde voorafgaande voorwaarden is voldaan
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uitoefening van rechten

De gebruiker is zich ervan bewust dat alle bovenstaande eisen met betrekking tot de uitoefening van de rechten op persoonsgegevens schriftelijk aan de Ondernemer moeten worden gericht, op het e-mailadres [email protected]

De gebruiker is zich ervan bewust dat de verwerker hem/haar, met het oog op een betrouwbare identificatie bij de uitoefening van de rechten inzake persoonsgegevens, om aanvullende informatie kan verzoeken, en dat de procedure alleen kan worden geweigerd indien wordt aangetoond dat hij hem/haar niet op betrouwbare wijze kan identificeren.

De gebruiker is zich ervan bewust dat de verwerker zonder onnodige vertraging, en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, moet reageren op zijn verzoek, waarmee de gebruiker zijn rechten op het gebied van persoonsgegevens met betrekking tot de bovengenoemde gegevens uitoefent.

 

7. Kortingen, promotiecodes, het rad van fortuin

Kortingen kunnen niet worden gecombineerd! Als de producten op de website al in de aanbieding zijn of als er al een korting is gebruikt, zijn extra kortingen niet van toepassing.

8. Aanvullende verduidelijking

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected]

 

Delivery
Nog slechts 50€ tot GRATIS LEVERING
Producten in winkelwagen

No products in the cart.

Speciale aanbieding alleen hier!

Voeg toe aan uw bestelling en bespaar!

-73%
FatBurn Tea*

Draagt bij aan de vetstofwisseling, elimineert overtollig lichaamsgewicht en onderdrukt op natuurlijke wijze het hongergevoel

28,90  7,80 
-70%
Detox Urinary (Urine ontgifting)*

2-in-1-detoxformule die helpt het lichaam te reinigen en de eliminatie van gifstoffen te verbeteren

30,90  9,27 
-58%
Detox Anti-Age*

Een 2-in-1 schoonheidsdetoxformule die helpt het lichaam te reinigen en oxidatieve celschade te voorkomen

30,90  12,97